Totes les platges de Barcelona lliures de fum i de burilles

02/05/2022 -

Després dels bons resultats de la prova pilot realitzada l’estiu passat en quatre platges de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona estén la prohibició de fumar a totes les platges de la ciutat, inclosa la zona de banys del Fòrum. L’objectiu de la mesura és facilitar a la ciutadania llocs de convivència més saludables i amb menys residus.

El seu desplegament a les 10 platges de la ciutat s’inicia amb una campanya informativa. A partir del mes de juliol entrarà en vigor la nova regulació que es mantindrà durant tot l’any. Per par de la Direcció de Platges i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es farà un seguiment per optimitzar-ne la implantació.
 

 

Bon acollida i resultats de la mesura

Entre el 29 de maig i el 12 de setembre de 2021 ASPB i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) van impulsar la prova pilot de platges sense fum en quatre platges de Barcelona, en les quals no es va permetre fumar ni a la zona de sorra ni al mar durant la temporada alta de bany.

La iniciativa va rebre una valoració de més d’un 8 sobre 10 per part de les persones usuàries de les platges. A més, els resultats de la prova van mostrar una reducció significativa del percentatge de persones fumant i de burilles a la sorra, un residu altament contaminant.

Protegir la salut i el medi ambient

El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a Espanya segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i s’associa a un augment de risc de patir malalties. El tabac té efectes nocius no només per les persones fumadores, sinó també el seu entorn més proper, esdevenint un dels principals problemes de salut pública.

El tabaquisme passiu és especialment perjudicial entre els infants i no hi ha cap nivell d’exposició segur. A més, hi ha evidència científica que els infants que veuen persones fumadores al seu voltant tenen una major probabilitat de convertir-se en fumadors en créixer. També són especialment vulnerables als efectes del tabac les embarassades, atès que fumar causa efectes adversos durant la gestació i pot perjudicar la salut del nadó.

D’altra banda, el consum de tabac és també un problema ambiental. Cada any uns cinc bilions de burilles acaben al medi marí. Aquests residus alliberan contaminants metàl·lics que provoquen alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i conseqüentment, a causa de la seva ingesta, a l’ésser humà. A més, les burilles de les cigarretes triguen de mitjana una dècada a degradar-se.

Així doncs, aquesta prohibició es fonamenta en la protecció del medi ambient i el dret de la ciutadania a gaudir d’un espai públic net, lliure de fum i de burilles, la preservació de la convivència ciutadana i la protecció de la salut de les persones, particularment de les més vulnerables.