Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

La inseguretat residencial i salut. Infografia

Inseguretat residencial i salut

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

Informes

Ens Movem. Avaluació de resultats, 2021

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2020

Activa’t als parcs. Avaluació 2020

Materials de suport i referència

Salut als Carrers (Health in the streets). Methodological guide

Salut als Carrers. Guia metodològica

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Programes

Salut als Carrers. Avaluació dels àmbits Superilles

Bon dia, somriu!

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Multimèdia

Escola i COVID-19

Infobarris BCN

Presentació dels programes de promoció de la salut a l'escola de l'ASPB

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 25

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 109

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 108