Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2019-20

La Marina a foc lent: receptari saludable

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

Informes

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2019-2020

Menjadors escolars més sans i sostenibles

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

Multimèdia

Infobarris BCN

Observatori de Salut i Impacte de Polítiques

Escola i COVID-19

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 107

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº22

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 23