Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Programes

Menjadors escolars més sans i sostenibles

Salut als Carrers. Avaluació dels àmbits Superilles

1, 2, 3, Emoció!

Dades

Factors de Risc en Estudiants de Secundària

Infobarris BCN

Observatori de Salut i Impacte de Polítiques

Butlletins

Fem Salut a les escoles!
Boletín 28

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 112

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº27

Multimèdia

Escola i COVID-19

Salut als barris

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona.
Curs 2020-21

Preguntes freqüents: consum de productes lactis

Preguntes freqüents sobre la dieta vegetariana en la infància

Informes

Estat de l'exclusió residencial: impactes de la llei 24/2015 i altres mesures de resposta

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020

Revisió de programes de promoció de relacions equitatives i educació emocional a educació primària

Materials de suport i referència

Salut als Carrers (Health in the streets). Methodological guide

Salut als Carrers. Guia metodològica

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Plans estratègics

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Sessions científiques

19/10/2021. Habitatge cooperatiu

15/06/2021. La salut de les persones en situació de sensellarisme durant la pandèmia

20/04/2021. Una mirada a la salut de la població gitana de Barcelona: situació, determinants i propostes

Notícies

Fem Salut a les escoles! Butlletí 28

23-01-2023
Entorns
S’ha publicat el Butlletí número 28 de Fem Salut a les escoles!, en aquest mes […]

L’habitatge cooperatiu pot contribuir a millorar la salut de les persones residents

15-12-2022
Entorns
Cada vegada existeix més evidència que l’habitatge cooperatiu, a més de contribuir a millorar l’accés […]

Nova memòria de Barcelona salut als barris 2021

12-12-2022
Entorns
Ja està disponible la memòria de Barcelona Salut als Barris (BSaB) per l’any 2021, un […]