Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016

Barcelona Salut als Barris: Avaluació del Barris Besòs i el Maresme. 2017

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2016

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Projecte POIBA - How do we eat?

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 13

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 96

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 95