Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2017-18

Turisme i qualitat de vida de les veïnes i veïns del Gòtic: aproximació participativa des de la fotografia

Multimèdia

Infobarris BCN

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

CREIXEM SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2017-2018

Diagnòstic de salut ABS 5E

Materials de suport i referència

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Butlletins

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº18

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 104

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 19