Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

Mesures de prevenció per a xarxes solidàries davant la COVID-19

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Multimèdia

Infobarris BCN

Observatori de Salut i Impacte de Polítiques

Escola i COVID-19

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

1, 2, 3, Emoció!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2019

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2018-2019

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 22

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº20