Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

Turisme i qualitat de vida de les veïnes i veïns del Gòtic: aproximació participativa des de la fotografia

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2016-17

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Diagnòstic de salut ABS 5E

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2017-2018

Indicadors

Infobarris BCN

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 18

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº16

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 102