Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

Mesures de prevenció per a xarxes solidàries davant la COVID-19

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Multimèdia

Infobarris BCN

Càpsules d’educació emocional

Escola i COVID-19

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

1, 2, 3, Emoció!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2019

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2018-2019

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº20

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 21