Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza la vigilància i el control sanitari de les activitats i els establiments alimentaris en la ciutat de Barcelona. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin amb les condicions i requisits establerts per la normativa vigent per evitar els riscos per a la salut.

Com:

  • Inspeccions sanitàries de les activitats i establiments alimentaris, per comprovar que els operadors compleixen amb les condicions i requisits fixats per la normativa vigent.
  • Auditories sanitàries per valorar la gestió de la seguretat alimentària per part dels operadors, principalment a indústries i a cadenes de distribució alimentària.
  • Presa de mostres, per valorar el nivell o presència de determinades substàncies químiques o de microorganismes en els aliments produïts o comercialitzats a la ciutat.
  • Activitats informatives i comunicatives per a la promoció de la seguretat alimentària, adreçades als operadors o a la ciutadania en general

On:

  • Industries alimentàries
  • Mercats Centrals de Mercabarna: escorxador, Mercat Central del Peix i Mercat Central de fruites i hortalisses
  • Centres de restauració social: menjadors escolars, hospitalaris, de instal·lacions per a la gent gran i qualsevol altre de caire social
  • Establiments de restauració comercial com bars, restaurants o salons de banquets
  • Comerç al detall d’alimentació
  • Activitats sense instal·lacions com distribuïdors, importadors o transportistes

Quan:

La major part del controls sanitaris són programats en base al risc sanitari, considerant les freqüències mínimes de control recomanades segons tipus d’activitat i els recursos disponibles.

També realitzem intervencions no programades en cas d’alertes sanitàries, toxiinfeccions alimentàries, denúncies, per sol·licitud de registres o autoritzacions o petició de certificats sanitaris.

Tràmits

Certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Cita prèvia amb el personal tècnic

Consultes en Seguretat Alimentària

Materials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Anisakis

Multimèdia

Amb els aliments, seguretat és salut

Vídeo musical: "Els autocontrols"

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2015/16

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2013/14

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2012

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenas de Distribución Alimentaria (CAST.)

L'autocontrol als establiments alimentaris

Sistema de control oficial en Cadenes de Distribució Alimentària