Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza la vigilància i el control sanitari de les activitats i els establiments alimentaris en la ciutat de Barcelona. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin amb les condicions i requisits establerts per la normativa vigent per evitar els riscos per a la salut.

Tràmits

Formació per al personal voluntari d’entitats que donen aliments

Cita prèvia amb el personal tècnic

Registre d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Barcelona

Materials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

L'acrilamida en els aliments

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2019

Alimentació saludable i segura en la perspectiva d’un sistema alimentari sostenible

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2017/18

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenes de Distribució Alimentària

L'autocontrol als establiments alimentaris

Pla de control de l'aigua

Multimèdia

Amb els aliments, seguretat és salut

Vídeo musical: "Els autocontrols"