Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza la vigilància i el control sanitari de les activitats i els establiments alimentaris en la ciutat de Barcelona. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin amb les condicions i requisits establerts per la normativa vigent per evitar els riscos per a la salut.

Tràmits

Certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Cita prèvia amb el personal tècnic

Consultes en Seguretat Alimentària

Materials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Anisakis

Multimèdia

Amb els aliments, seguretat és salut

Vídeo musical: "Els autocontrols"

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2017/18

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2015/16

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2013/14

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenas de Distribución Alimentaria (CAST.)

L'autocontrol als establiments alimentaris

Sistema de control oficial en Cadenes de Distribució Alimentària