Introducció

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un seguiment de l’embaràs, l’acompliment del calendari vacunal i un entorn familiar adequat. A més d’aquesta atenció especial durant la infància, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) també actuem en etapes posteriors de la vida, com són l’adolescència i la joventut, l’entorn laboral, comunitari i familiar en la vida adulta, i les condicions de vida de les persones més grans.

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Informes

Ens Movem. Avaluació de resultats, 2021

Activa’t als parcs. Avaluació 2020

Ens Movem. Avaluació del programa, 2020

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Escoles de Salut de les Persones Grans. Protocol

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Programes

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Multimèdia

Càpsules d’educació emocional

Polls. Informació per a famílies i escoles

Sarna o escabiosi. Informació per a famílies i escoles

Butlletins

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº3

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº2

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº1