Introducció

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un seguiment de l’embaràs, l’acompliment del calendari vacunal i un entorn familiar adequat. A més d’aquesta atenció especial durant la infància, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) també actuem en etapes posteriors de la vida, com són l’adolescència i la joventut, l’entorn laboral, comunitari i familiar en la vida adulta, i les condicions de vida de les persones més grans.

Programes

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Dades

Factors de Risc en Estudiants de Secundària

Butlletins

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº3

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº2

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº1

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

Bons Profits. La formació de l’alimentació saludable, segura i sostenible a través dels programes educatius a l’escola

Sarna o escabiosi. Informació per a famílies i escoles

Informes

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

Revisió de programes de promoció de relacions equitatives i educació emocional a educació primària

Ens Movem. Avaluació de resultats, 2021

Materials de suport i referència

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Sessions científiques

19/10/2021. Habitatge cooperatiu

15/06/2021. La salut de les persones en situació de sensellarisme durant la pandèmia

20/04/2021. Una mirada a la salut de la població gitana de Barcelona: situació, determinants i propostes

Notícies

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

03-05-2022
Etapes de la vida, Adultesa
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe d’avaluació dels indicadors obtinguts al […]

Relacions equitatives i educació emocional a l’escola

11-04-2022
Etapes de la vida, Viure amb salut, Entorns
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ha portat a terme una revisió […]

Avaluació de resultats del programa Ens Movem

12-11-2021
Etapes de la vida, Viure amb salut, Entorns
En aquest informe es presenten els resultats de l’avaluació del programa Ens Movem, que duu […]