Aprofitament segur d’aliments

En la nostra ciutat moltes persones, empreses i entitats participen en diferents projectes de donació i reaprofitament d’aliments. Aquests projectes intenten minimitzar els efectes de la pobresa i alhora també reduir el malbaratament alimentari.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vol participar en el desenvolupament d’aquests projectes perquè ofereixin les màximes garanties sobre la innocuïtat dels aliments.

Participem en la Comissió de lluita contra el malbaratament i seguretat alimentària de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

Tràmits

Formació per al personal voluntari d’entitats que donen aliments