Aprofitament segur d’aliments

En la nostra ciutat moltes persones, empreses i entitats participen en diferents projectes de donació i reaprofitament d’aliments. Aquests projectes intenten minimitzar els efectes de la pobresa i alhora també reduir el malbaratament alimentari.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vol participar en el desenvolupament d’aquests projectes perquè ofereixin les màximes garanties sobre la innocuïtat dels aliments.

Participem en la Comissió de lluita contra el malbaratament i seguretat alimentària de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

Tràmits

Formació per al personal voluntari d’entitats que donen aliments

Notícies sobre "Seguretat alimentària"

Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) de Barcelona. Resultats 2020

18-05-2022
Seguretat alimentària
L’any 2020 l’Agència de salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat 302 mostres de diferents […]

Protocol per la reutilització

30-11-2021
Seguretat alimentària
Amb l’objectiu de reduir els residus, la fundació Rezero ha publicat un Protocol per garantir […]

Novetat en l’exportació de productes d’origen animal al Regne Unit

13-09-2021
Seguretat alimentària
A partir de l’1 d’octubre de 2021 els operadors que treballen amb productes d’origen animal […]