Aprofitament segur d’aliments

En la nostra ciutat moltes persones, empreses i entitats participen en diferents projectes de donació i aprofitament d’aliments. Aquests projectes intenten minimitzar els efectes de la pobresa i alhora també reduir el malbaratament alimentari. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vol participar en el desenvolupament d’aquests projectes perquè ofereixin les màximes garanties sobre la innocuïtat dels aliments. Per aquest motiu, hem creat una caixa d’eines amb informació i material per ajudar els centres de restauració social (escoles, hospitals, residències…) en l’aprofitament segur dels menjars preparats que no s’han consumit.

Caixa d’eines per a un aprofitament segur en la restauració social

Tràmits

Formació per al personal voluntari d’entitats que donen aliments

Cita prèvia amb el personal tècnic

Multimèdia

Caixa d’eines per un aprofitament segur en la restauració social

Notícies

Informe sobre la vida útil d’alguns aliments en relació amb el risc de Listeria monocytogenes

29-09-2022
Seguretat alimentària
El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària ha aprovat un Informe sobre l’establiment de la […]

Publicació d’una Guia per als establiments alimentaris

13-06-2022
Seguretat alimentària
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una Guia d’establiments alimentaris amb informació […]

Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) de Barcelona. Resultats 2020

18-05-2022
Seguretat alimentària
L’any 2020 l’Agència de salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat 302 mostres de diferents […]