Sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball

Els metges i les metgesses dels centres d’atenció primària notifiquen els problemes de salut que sospiten que estan relacionats amb les condicions de treball. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’estudien els casos, s’emeten conclusions i es proposen recomanacions per a totes les persones implicades, especialment per al servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa. D’aquesta manera, a més de modificar les condicions de treball de la persona que té el problema de salut, es pot evitar l’aparició de nous casos entre els companys i companyes.

Materials divulgatius

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Informes

Estudi de la notificació de trastorns de salut mental relacionats amb el treball a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Materials de suport i referència

Asma relacionada amb el treball

Trastorns de salut mental relacionats amb el treball

Dermatitis de contacte relacionades amb el treball

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 109

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 108

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 107