Reducció de danys

Els programes i intervencions de reducció de danys són serveis adreçats a reduir els efectes negatius del consum actiu de drogues sobre la salut individual i col·lectiva. Es centren en reduir riscos en persones que no poden abandonar el consum de drogues o estan a les primeres fases del seu tractament.

Bàsicament hi ha dos tipus de programes: els que es concentren en fer intercanvi de xeringues i els que es fan en espais d’atenció sociosanitària.

Programes d’intercanvi de xeringues (PIX)

Són programes que faciliten material d’injecció estèril, preservatius i altres serveis als usuaris de drogues per via parenteral i recullen xeringues usades. L’objectiu es reduir el risc d’infeccions associades a l’ús de drogues per via endovenosa. També fan activitats d’educació sanitària i estimulen la connexió amb la xarxa assistencial. Es poden portar a terme als centres sociosanitaris de reducció de danys, al carrer, a les farmàcies i als Centres d’Atenció Primària (CAPs) vinculats.

Espais d’atenció sociosanitària de reducció de danys (REDAN)

Els centres de reducció de danys faciliten el contacte dels professionals amb usuaris de drogues il•legals en actiu, alguns en situació d’exclusió i marginació. Així es poden abordar les seves necessitats mèdiques, psicològiques i socials. Disposen d’equips multidisciplinaris i ofereixen educació sanitària, intercanvi de xeringues, distribució de preservatius, prestacions socials i sanitàries, i, en alguns casos, espai de venopunció assistida. Alguns són monogràfics i altres estan integrats en CAS o centres de tractament.

Veure mapa de recursos REDAN

Materials divulgatius

VÍDEO DE L'EMCDDA SOBRE LA REDUCCIÓ DE DANYS (EN ANGLÈS)

VÍDEOS PREVENCIÓ SOBREDOSIS EN USUARIS DE DROGUES

Informes

Satisfacció de les persones ateses als centres de reducció de danys, 2017

Materials de suport i referència

PIX programa per a farmàcies 2018

Materials i webs de reducció de danys