Vacunes

Les vacunes són una de les eines de prevenció més efectives a l’abast. Han aconseguit reduir la malaltia i la mortalitat per infeccions a casa nostra i a tot el món. L’aplicació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, dirigit sobretot als infants però també a les persones adultes, protegeix contra 15 malalties greus o no tan greus però freqüents.

Per a més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/

Materials de suport i referència

Vacunació antigripal. Preguntes i respostes