Vacunes

Les vacunes són una de les eines de prevenció més efectives al nostre abast. Han aconseguit reduir la malaltia i la mortalitat per infeccions a casa nostra i a tot el món. L’ aplicació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, dirigit sobretot als infants però també a les persones adultes, protegeix contra 15 malalties greus o no tan greus però freqüents.

calendari_vacunes

Ordre SLT/175/2016 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC, núm. 7154 del 4 de juliol de 2016

Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV)

El Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) de Barcelona, com els altres SeGIV de Catalunya,  te l’objectiu de garantir una cobertura vacunal  al territori suficient per controlar i arribar a eliminar les malalties prevenibles amb vacunació. Les activitats principals del servei són:

  • Gestionar la disponibilitat de vacunes en els centres vacunals d’acord amb les necessitats, tant de vacunes sistemàtiques com de no sistemàtiques i antigripals.
  • Vetllar pel manteniment de la cadena de fred en els 323 centres vacunals de Barcelona.
  • Assessorar, informar i formar als centres vacunals.
  • Recollir les Sospites de Reaccions Adverses a les vacunes.
  • Coordinar i actuar, en col·laboració amb els serveis de vigilància epidemiològica, en les necessitats extraordinàries en cas de brot epidèmic.

Pla de Vacunació continuada

Des del 1973, a iniciativa de l’Ajuntament, el Pla de Vacunació Continuada de Barcelona promou la vacunació en els nens i nenes de la ciutat. L’ Agència de Salut Pública de Barcelona informa les famílies dels nadons del calendari vacunal i dels centres de vacunació públics. A més, el Pla permet conèixer les cobertures vacunals.

Com a part d’aquest pla, de forma gratuïta, l’ Agència fa arribar a les famílies dels menors de 16 anys empadronats a la ciutat un carnet de vacunació nominal. Aquest document serveix per registrar les vacunes i té valor acreditatiu per a la inscripció a les escoles i d’altres activitats.

Centre de vacunacions

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona disposa d’un centre de vacunacions públic i gratuït a l’edifici de Pl. Lesseps, 1. Tot i que la majoria dels infants es vacunen, com es desitjable, al seu Centre d’Atenció Primària, el centre de Lesseps ofereix la vacunació a infants d’acord amb les recomanacions del calendari vigent del Departament de Salut, especialment en els casos de vacunacions complicades. A més, en el centre de Lesseps es vacunen persones adultes en cas de brots epidèmics.

Materials divulgatius

Centres de vacunació internacional