Salut sexual i reproductiva

La salut sexual i reproductiva inclou diversos aspectes, com ara la planificació familiar, l’ús de contracepció, els embarassos, els naixements, l’assistència durant l’embaràs i el part i la salut manternoinfantil. A partir de la informació proporcionada pel Departament de Salut, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el CatSalut i altres registres propis, generem indicadors que ens permeten una anàlisi integral de la salut sexual i reproductiva de les persones residents a Barcelona i elaborem informes anuals.

Informes

La salut sexual i reproductiva 2019

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona

La salut sexual i reproductiva 2018

Materials de suport i referència

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

Manual natalitat

BEPNA Butlletí estadístic de part

Indicadors

Llibre de Natalitat 2018

Llibre de Natalitat 2017

Llibre de Natalitat 2016