La salut als districtes

 

Els Informes biennals de Salut de districtes aporten informació sobre l’estat de salut i els factors que influeixen sobre la salut de les persones residents als districtes. Aquests informes s’elaboren en format detallat i també en format reduït i divulgatiu.

Materials divulgatius

Lectura fàcil. Gràcia 2013

Lectura fàcil. Horta-Guinardó 2013

Lectura fàcil. Nou Barris 2013

Multimèdia

InfoDistrictes

Informes

Salut als districtes 2015. Sant Martí

Salut als districtes 2015. Sant Andreu

Salut als districtes 2015. Nou Barris

Indicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Informe sobre l'estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2015

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat: annexos detallats per districtes 2014