La salut als districtes

 

Els Informes biennals de Salut de districtes aporten informació sobre l’estat de salut i els factors que influeixen sobre la salut de les persones residents als districtes. Aquests informes s’elaboren en format detallat i també en format reduït i divulgatiu.

Informes

Salut als districtes 2015. Sant Martí

Salut als districtes 2015. Sant Andreu

Salut als districtes 2015. Nou Barris

Indicadors

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat: annexos detallats per districtes 2014

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2013: annexes

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2012: annexes

Materials divulgatius

Lectura fàcil. Gràcia 2013

Lectura fàcil. Horta-Guinardó 2013

Lectura fàcil. Nou Barris 2013