La salut als districtes

 

Els Informes biennals de Salut de districtes aporten informació sobre l’estat de salut i els factors que influeixen sobre la salut de les persones residents als districtes. Aquests informes s’elaboren en format detallat i també en format reduït i divulgatiu.

Materials divulgatius

Lectura fàcil. Gràcia 2013

Lectura fàcil. Horta-Guinardó 2013

Lectura fàcil. Nou Barris 2013

Informes

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

Salut als districtes 2015. Sant Martí

Salut als districtes 2015. Sant Andreu

Indicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Informe sobre l'estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2015

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat: annexos detallats per districtes 2014

Multimèdia

InfoDistrictes