Portal de transparència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona volem ser una institució transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’activitat.

Per facilitar la localització de la informació, l’hem classificat en diversos apartats:

Informació institucional i organitzativa
Plans i objectius
Documents de referència
Gestió econòmica i administrativa
Participació i relació amb la ciutadania
Dret d’accés a la informació pública