Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia a la ciutat de Barcelona. La vigilància epidemiològica es defineix com la recollida sistemàtica, anàlisi, interpretació i difusió de dades relatives a malalties transmissibles de rellevància sanitària amb la finalitat d’aconseguir-ne el control de manera ràpida i efectiva.

Actualment, realitzem tasques de vigilància i control de 52 malalties de declaració obligatòria i dels brots epidèmics (Decret 203/2015, de 15 de setembre) organitzades en diferents sistemes de notificació: malalties de declaració urgent (p. ex. còlera, poliomielitis), malalties de declaració individualitzada (p. ex. tuberculosi, sífilis), malalties de declaració microbiològica (salmonel·losi, herpes zòster) i malalties amb sistemes especials de vigilància (p. ex. grip, malaltia de Creutzfeldt-Jakob).

Multimèdia

COVID-19, preguntes i respostes

Materials divulgatius

Sarna: què cal saber? (infografia)

Informes

La Tuberculosi a Barcelona

Vigilància epidemiológica de la infecció pel VIH i la SIDA a Barcelona

La grip a Barcelona

Materials de suport i referència

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2022

Nota informativa MDO

Sessions científiques

15/10/2019 L'hepatitis C a Barcelona. Objectiu: eliminació 2030

16/10/2018: Diagnòstic precoç de les infeccions de transmissió sexual

Notícies

Verola del mico, preguntes i respostes

29-07-2022
Viure amb salut, Epidemiologia
La verola del mico és una malaltia produïda per un virus que sol ser lleu […]

La confiança de les infermeres en la vacuna de la COVID-19 va augmentar durant la vacunació

09-06-2022
COVID-19, Epidemiologia
Un estudi fet per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) posa de manifest que […]

El VIH i la SIDA a Barcelona 2020

19-05-2022
Epidemiologia
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) recull de manera sistemàtica i activa les dades […]