Infància

L’ estat de salut de les persones ve determinat des de l’etapa prenatal. La salut de les mares, les seves condicions de vida i de treball, així com els hàbits relacionats amb la salut, poden afectar la salut del fetus i la seva vida posterior. La qualitat de la criança i les condicions de vida de les famílies afecten el desenvolupament físic i emocional dels infants i determinen la seva salut física, psicològica i social al llarg de tota la vida.

Materials divulgatius

Programa de desenvolupament d'habilitats parentals_informe

Guia de Consells per ser una família saludable

Informes

Menjadors escolars més sans i sostenibles, avaluació final pilot

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Guia de transformació

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2019-2020

Materials de suport i referència

Projecte POIBA. How do we eat?

Proyecto POIBA. ¿Cómo nos movemos?

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Programes

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Multimèdia

Càpsules d’educació emocional

Polls. Informació per a famílies i escoles

Sarna o escabiosi. Informació per a famílies i escoles