Escoles

Programes de promoció de la salut a l’escola

Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s’adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís de tota la comunitat escolar per treballar en un entorn d’aprenentatge, de vida i de treball sans.

Inscripció

Inscripció professorat

Inscripció parella de joves líders
(programa Parlem-ne, no et tallis! 2)

Valoració

Valoració professorat

Valoració parella de joves líders
(programa Parlem-ne, no et tallis! 2)

Valoració resta de l’alumnat
(programa Parlem-ne, no et tallis! 2)

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2017-18

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2016-17

Programes

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

PASE.BCN. Informació del programa

Informes

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2017-2018

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2017-2018

Avaluació del programa Salut i Escola (curs 2016-2017)

Materials de suport i referència

Projecte POIBA - How do we eat?

Proyecto POIBA ¿Cómo nos movemos?

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 19

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 18

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 17