Escoles

Programes de promoció de la salut a l’escola

Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s’adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís de tota la comunitat escolar per treballar en un entorn d’aprenentatge, de vida i de treball sans.

 

Materials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2019-20

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

Informes

Menjadors escolars més sans i sostenibles, avaluació final pilot

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Guia de transformació

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2019-2020

Materials de suport i referència

Projecte POIBA. How do we eat?

Proyecto POIBA. ¿Cómo nos movemos?

Programes

Bon dia, somriu!

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

Multimèdia

Escola i COVID-19

Presentació dels programes de promoció de la salut a l'escola de l'ASPB

Càpsules d’educació emocional

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 25

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 24

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 23