Escoles

Programes de promoció de la salut a l’escola

Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s’adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís de tota la comunitat escolar per treballar en un entorn d’aprenentatge, de vida i de treball sans.

 

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2019-20

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2017-18

Informes

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona. Informe curs 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2019-2020

Menjadors escolars més sans i sostenibles

Materials de suport i referència

Polls. Informació per a famílies i escoles

Sarna o escabiosi. Informació per a famílies i escoles

Projecte POIBA - How do we eat?

Programes

Menjadors escolars més sans i sostenibles

1, 2, 3, Emoció!

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Multimèdia

Escola i COVID-19

Càpsules d’educació emocional

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 23

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 22

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 21