Plans estratègics

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona és el document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat. A continuació trobareu les diferents edicions del Pla d’acció sobre drogues de Barcelona i altres plans operatius que fan referència a les drogodependències.

Materials divulgatius

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues? 2017-2020

Pla d'Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

Plans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20

Avaluació del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16