Espècies problemàtiques i recomanacions

Facilitem informació sobre algunes de les espècies més molestes a Barcelona (imatges, biologia, recomanacions per al seu control, etc.) que pot ajudar a reconèixer-les i a prendre mesures per evitar les molèsties que ocasionen.

Fitxes tècniques per al control de plagues

La Diputació de Barcelona, posa a disposició fitxes tècniques de plagues. Aquestes fitxes us poden ajudar al reconeixement de l’espècie i a saber quines mesures prendre pel seu control.

Multimèdia

Quèquicom. Zika: mare contra mare

Informes

Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya

Materials divulgatius

Document informatiu sobre arbovirosis: dengue, chikingunya i Zika

Mosquit tigre: campanya informativa

App Atrapa el mosquit tigre

Materials de suport i referència

Les xinxes de llit