Prevenció de les addiccions

Les persones tenim característiques individuals que ens poden fer vulnerables a les addiccions. A més, no vivim aïllades, sinó que formem part d’una família, vivim en un barri i ens relacionem en entorns com el laboral. Les condicions d’aquests entorns poden afavorir o no les addiccions. Per això, en la prevenció de les addiccions són importants estratègies tant en l’àmbit individual com també en els entorns. Incidir en l’entorn també pot crear canvis en les actituds individuals i en les normes de les comunitats, i a llarg termini tenir un impacte potencial superior.

Materials divulgatius

Servei d'Orientació sobre Drogues

Si vas de copes res de conduir

L'alcohol i tu. Clar com l'aigua

Informes

Les cigarretes electròniques i la salut

De marxa fent esport . Informe 2010-11

Materials de suport i referència

Llei 42/2010: Llei del tabac i desplegament a Barcelona

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Llei 42/2010: Modificacions a la Llei del tabac

Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa