Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC)

L’ enquesta FRESC es realitza periòdicament a les escoles de la ciutat. Permet conèixer amb regularitat la situació de la majoria d’hàbits i conductes relacionades amb la salut dels i de les adolescents. És un instrument de primer ordre per engegar estratègies i recursos preventius enfront els problemes que es detecten. A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris i el manual.

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Informes

Informe FRESC 2016

Informe FRESC 2012

Resultats principals informe FRESC 2008

Indicadors

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2012

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2004

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2008

Materials de suport i referència

Manual FRESC 2016

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Qüestionari FRESC 2016 | 14 anys - 2on ESO