Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC)

L’ enquesta FRESC es realitza periòdicament a les escoles de la ciutat. Permet conèixer amb regularitat la situació de la majoria d’hàbits i conductes relacionades amb la salut dels i de les adolescents. És un instrument de primer ordre per engegar estratègies i recursos preventius enfront els problemes que es detecten. A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris i el manual.

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Informes

Informe FRESC 2016

Informe FRESC 2012

Resultats principals informe FRESC 2008

Materials de suport i referència

Manual FRESC 2016

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Qüestionari FRESC 2016 | 14 anys - 2on ESO

Indicadors

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2012

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2004

Taules exhaustives de l'informe FRESC 2008