Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC)

L’ enquesta FRESC es realitza periòdicament a les escoles de la ciutat. Permet conèixer amb regularitat la situació de la majoria d’hàbits i conductes relacionades amb la salut dels i de les adolescents. És un instrument de primer ordre per engegar estratègies i recursos preventius enfront els problemes que es detecten. A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris i el manual.

Dades

Factors de Risc en Estudiants de Secundària

Materials divulgatius

Infografia Salut mental en adolescents a Barcelona (FRESC 2021)

Salut mental en adolescents a Barcelona

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

Informes

Informe FRESC 2016

Materials de suport i referència

Enquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària.
Manuals i qüestionaris

Notícies

La salut a Barcelona 2022

27-11-2023
La Salut en xifres
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha presentat l’informe La Salut a Barcelona 2022. […]

Sistema de vigilància de les desigualtats socials en salut

23-11-2023
La Salut en xifres
El sistema de vigilància de l’equitat en salut i les desigualtats en salut a Barcelona […]

Salut mental en adolescents a Barcelona

09-10-2023
La Salut en xifres
L’Agència de Salut pública de Barcelona ha elaborat un informe sobre la salut mental en […]