Adultesa

Per entendre la salut de les persones en l’edat adulta és important tenir en compte la divisió sexual del treball i, per tant, les condicions tant del treball remunerat com de la cura de la família. Tenir treball o no tenir-ne és un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones; així mateix, tenir un treball precari genera problemes de salut importants. D’altra banda, les persones adultes tenen una exposició a l’estrès més gran, ja sigui per problemes vinculats amb l’entorn familiar, per dificultats econòmiques o pels problemes per conciliar la vida laboral i la familiar. I aquest estrès representa un risc o amenaça per a la salut.

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Incapacitats temporals. Document informatiu

Informes

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona 2019

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Enquesta 2016. Satisfacció de les dones participants al Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Cronograma del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Programes

Cohort Dama

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Butlletins

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº3

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº2

Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona. Newsletter Nº1