Treball

Les condicions de treball influeixen directament en el benestar físic, mental, econòmic i social de les persones, així com el de les seves famílies i de la comunitat. És important un abordatge ampli que no es limiti només als riscos laborals tradicionals, sinó que contempli el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i incorpori el treball domèstic i familiar en el seu àmbit d’actuació

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Incapacitats temporals. Document informatiu

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 108

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 107

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106