Treball

Les condicions de treball influeixen directament en el benestar físic, mental, econòmic i social de les persones, així com el de les seves famílies i de la comunitat. És important un abordatge ampli que no es limiti només als riscos laborals tradicionals, sinó que contempli el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i incorpori el treball domèstic i familiar en el seu àmbit d’actuació

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Prevenció de riscos psicocials en les empreses de Barcelona

Prevenció de riscos psicosocials en les empreses de Barcelona amb servei de prevenció aliè

Materials divulgatius

Díptic informatiu de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Materials de suport i referència

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi (versió breu)

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 97

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 96

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 95