Imatge corporativa

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens relacionem amb la comunitat a través de la comunicació, que també utilitzem en la relació amb les persones que formen part de l’organització. La comunicació està al nostre servei i vetlla per l’acompliment de la nostra missió i de la visió de futur que guia les nostres actuacions. Les persones a qui s’adrecen les nostres accions comunicatives són els ciutadans i ciutadanes de Barcelona i els seus representants, els nostres clients, els mitjans de comunicació, les organitzacions aliades i els nostres professionals. En aquest sentit, el nou web té un paper clau i és una eina que contribueix a l’assoliment d’una comunicació bidireccional.

Volem transmetre la nostra missió, visió i valors –aprovats en Junta de Govern–, així com els objectius a partir dels quals definim les nostres pròpies estratègies i actuacions. I també volem ser una organització orientada a la ciutadania; per això, fonamentem les nostres accions en els valors següents:

  • La transparència i participació.
  • L’ actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.
  • La capacitat de resposta.
  • L’ eficiència en l’ús de recursos.

Feu servir aquest web com una porta d’entrada a la nostra organització i descobriu què podem fer per a les persones que viuen, treballen o visiten Barcelona. Nosaltres respondrem oportunament a cada requeriment que ens feu.

Signes bàsics

Convivència amb les àrees temàtiques