Poblacions específiques

Hi ha persones i grups socials que tenen més risc de patir problemes de salut, ja sigui perquè es troben en una etapa de la vida que demana un control específic (com és l’embaràs) o bé perquè pertanyen a grups vulnerables: famílies que viuen en la pobresa, persones amb problemes de salut crònics, infants exposats al maltractament o a l’abandó, grups minoritaris, persones sotmeses a discriminacions i violacions dels drets humans o les exposades a conflictes, desastres naturals o altres emergències humanitàries.

Programes

SIRIAN. Informació del programa