Sistema d’informació en salut laboral

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elaborem diferents productes adreçats a persones implicades en la salut laboral de la ciutat, per tal de proporcionar informació útil per a la presa de decisions. A partir de la recollida i anàlisi de dades provinents de diferents fonts, elaborem i difonem informació vàlida, exhaustiva, representativa i actualitzada.

Materials divulgatius

Informatiu Nº 1 de l'Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017