Serveis analítics i preus públics

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line de l’oferta analítica. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Administració i Logística (seal@aspb.cat). La cartera de serveis inclou els assaigs químics i microbiològics que fem, així com el tipus de mostres alimentàries, mediambientals i clíniques on s’apliquen. L’actualitzem periòdicament amb els nous mètodes analítics desenvolupats i les noves matrius on s’apliquen.

Els costos de les analítiques químiques i microbiològiques que realitzem al Laboratori s’especifiquen en el document de preus públics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que es publica anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Materials de suport i referència

Cartera de serveis analítics. Laboratori. Gener 2024

Preus públics laboratori. Any 2024