Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència de Salut Pública de Barcelona selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.

Per consultar l’estat de les borses cliqueu aquí

 


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’Administratiu/iva especialista de la Unitat de Gestió i Serveis (UGS)

Convocatòria (11/07/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (11/07/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’Administratiu/iva especialista, adscrit a l’Àrea de Recerca, Docència i Comunicació (ARDOC)
Convocatòria (11/07/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (11/07/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’Administratiu/iva qualificat/da adscrit al Servei de Vigilància i Control de Plagues (SVIPLA)

Convocatòria (11/07/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (11/07/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’Administratiu/va qualificat/da, adscrit/a al Servei de Serveis Generals (SG)

Convocatòria (11/07/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (11/07/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Responsable dels Serveis Veterinaris Oficials de l’Escorxador

Declaració desert (12/07/2019)
Convocatòria (23/04/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (23/04/2019)


Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/a Mitjà/na en Estadística especialitzada en Salut Pública

Nomenament (03/06/2019)
Declaració desert(16/05/2019)
Proposta de nomenament (15/05/2019)
Convocatòria de l’entrevista (07/05/2019)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(07/05/2019)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (04/04/2019)
Convocatòria (06/03/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de la Unitat de Gestió i Serveis:

Nomenament (03/06/2019)
Proposta de nomenament (15/05/2019)
Convocatòria de l’entrevista (07/05/2019)
Convocatòria del supòsit pràctic (01/04/2019)
Llistat definitiva de persones aspirants admeses (01/04/2019)
Esmena de la provisió per concurs de Cap de la Unitat de Gestió i Serveis (06/03/2019)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (04/03/2019)
Bases concursos de mèrits per a Cap de la Unitat de Gestió i Serveis (30/01/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos  (30/01/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de Serveis Generals

Declaració desert (19/02/2019)
Bases del concurs de Cap de Serveis Generals (18/01/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (18/01/2019)


Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball d’Assistent/a de Direcció-Secretari/a

Declaració desert (30/01/2019)
Convocatòria (13/12/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap del Servei de Química

Nomenament (01/10/2018)
Proposta de nomenament (19/09/2018)
Modificació de la convocatòria de valoració de competències professionals (24/07/2018)
Convocatòria Valoració competències professionals (entrevista) (19/07/2018)
Convocatòria del supòsit pràctic (29/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(28/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (12/06/2018)
Bases del concurs de Cap del Servei de Química (18/05/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (18/05/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestió Presupostària

Nomenament (23/07/2018)
Proposta de nomenament (18/07/2018)
Convocatòria de l’entrevista (26/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (07/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (23/05/2018)
Modificació del punt 1 de tipificació del lloc de treball del concurs de Gestor Pressupostari (18/05/2018)
Bases concursos de mèrits per a Gestor Presupostari (26/04/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (26/04/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap del Servei de Microbiologia

Nomenament (07/08/2018)
Proposta de nomenament(03/08/2018)
Modificació de la convocatòria de valoració de competències professionals (24/07/2018)
Convocatòria Valoració competències professionals (entrevista) (19/07/2018)
Convocatòria del supòsit pràctic (29/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(28/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es(12/06/2018)
Modificació dels membres de la Junta de Valoració del concurs de Cap de Servei de Microbiologia (18/05/2018)
Modificació del punt 4 de requisits de participació del concurs de Cap de Servei de Microbiologia(18/05/2018)
Bases concurs de mèrits per a Cap de servei de Microbiología (26/04/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (26/04/2018)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa d’Auxiliar de Laboratori.

Resultat definitiu de la borsa de treball (22/06/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals)(22/06/2018)
Modificació de les bases de la convocatòria (22/06/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (24/05/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (24/05/2018)
Aclariment Resultats de la primera prova (tests aptitudinals)(09/05/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals)(11/04/2018)
Avís convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (28/03/2018)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana( (27/03/2018)
Convocatòria de la prova de català09/13/2018)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (09/03/2018)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/02/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(18/01/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (18/12/2017)
Anunci i Bases(09/11/2017)
Model d’instància(09/11/2017)
Model de currículum(09/11/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Mitjà en Infermeria.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Medicina.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Salut Pública.

Rectificació Resultat Definitiu de la Borsa de Treball (04/05/2018)
Rectificació dels Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (04/05/2018)
Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Nota explicativa (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Superior en Veterinària.

Resultat definitiu de la borsa de treball (03/11/2017)
Resultats definitius de la valoració de mèrits (03/11/2017)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (10/10/2017)
Model de currículum a emplenar (15/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (15/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Rectificació de la convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (30/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals)  (17/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/05/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (20/04/2017)
Instància (06/03/2017)
Anunci i bases de la convocatòria (06/03/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut.

Resultat definitiu de la borsa de treball (08/11/2017)
Resultats definitius de la fase de concurs (08/11/2017)
Resultats provisionals de la fase de concurs (11/10/2017)
Model de currículum a emplenar (13/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (13/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (11/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (26/04/2017)
Modificació del llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (29/03/2017)
Anunci de correcció d’errors materials de les bases de la convocatòria (28/03/2017)
Instància (22/12/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2016)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/12/2016)
Resultats definitius de la valoració dels mèrits (20/12/2016)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (30/11/2016)
Resultats de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (22/11/2016)
Model de currículum a emplenar (28/10/2016)
Sol·licitud de mèrits: valoració de les competències professionals (28/10/2016)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (28/10/2016)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (28/10/2016)
Convocatòria de la prova de català (20/10/2016)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (13/10/2016)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (23/09/2016)
Avís de convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (15/09/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (15/09/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/08/2016)
Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)


>