Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència de Salut Pública de Barcelona selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.

Per consultar l’estat de les borses cliqueu aquí

 


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Responsable dels Serveis Veterinaris Oficials de l’Escorxador

Convocatòria (23/04/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (23/04/2019)


Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/a Mitjà/na en Estadística especialitzada en Salut Pública

Declaració desert(16/05/2019)
Proposta de nomenament (15/05/2019)
Convocatòria de l’entrevista (07/05/2019)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(07/05/2019)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (04/04/2019)
Convocatòria (06/03/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de la Unitat de Gestió i Serveis:

Proposta de nomenament (15/05/2019)
Convocatòria de l’entrevista (07/05/2019)
Convocatòria del supòsit pràctic (01/04/2019)
Llistat definitiva de persones aspirants admeses (01/04/2019)
Esmena de la provisió per concurs de Cap de la Unitat de Gestió i Serveis (06/03/2019)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (04/03/2019)
Bases concursos de mèrits per a Cap de la Unitat de Gestió i Serveis (30/01/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos  (30/01/2019)


Convocatòria de provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de Serveis Generals

Declaració desert (19/02/2019)
Bases del concurs de Cap de Serveis Generals (18/01/2019)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (18/01/2019)


Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball d’Assistent/a de Direcció-Secretari/a

Declaració desert (30/01/2019)
Convocatòria (13/12/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap del Servei de Química

Nomenament (01/10/2018)
Proposta de nomenament (19/09/2018)
Modificació de la convocatòria de valoració de competències professionals (24/07/2018)
Convocatòria Valoració competències professionals (entrevista) (19/07/2018)
Convocatòria del supòsit pràctic (29/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(28/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (12/06/2018)
Bases del concurs de Cap del Servei de Química (18/05/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (18/05/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestió Presupostària

Nomenament (23/07/2018)
Proposta de nomenament (18/07/2018)
Convocatòria de l’entrevista (26/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (07/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (23/05/2018)
Modificació del punt 1 de tipificació del lloc de treball del concurs de Gestor Pressupostari (18/05/2018)
Bases concursos de mèrits per a Gestor Presupostari (26/04/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (26/04/2018)


Convocatòria per a concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap del Servei de Microbiologia

Nomenament (07/08/2018)
Proposta de nomenament(03/08/2018)
Modificació de la convocatòria de valoració de competències professionals (24/07/2018)
Convocatòria Valoració competències professionals (entrevista) (19/07/2018)
Convocatòria del supòsit pràctic (29/06/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(28/06/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es(12/06/2018)
Modificació dels membres de la Junta de Valoració del concurs de Cap de Servei de Microbiologia (18/05/2018)
Modificació del punt 4 de requisits de participació del concurs de Cap de Servei de Microbiologia(18/05/2018)
Bases concurs de mèrits per a Cap de servei de Microbiología (26/04/2018)
Bases generals que regeixen a tots els concursos (26/04/2018)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa d’Auxiliar de Laboratori.

Resultat definitiu de la borsa de treball (22/06/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals)(22/06/2018)
Modificació de les bases de la convocatòria (22/06/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (24/05/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (24/05/2018)
Aclariment Resultats de la primera prova (tests aptitudinals)(09/05/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals)(11/04/2018)
Avís convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (28/03/2018)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana( (27/03/2018)
Convocatòria de la prova de català09/13/2018)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (09/03/2018)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/02/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es(18/01/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (18/12/2017)
Anunci i Bases(09/11/2017)
Model d’instància(09/11/2017)
Model de currículum(09/11/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Mitjà en Infermeria.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Medicina.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Salut Pública.

Rectificació Resultat Definitiu de la Borsa de Treball (04/05/2018)
Rectificació dels Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (04/05/2018)
Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Nota explicativa (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Superior en Veterinària.

Resultat definitiu de la borsa de treball (03/11/2017)
Resultats definitius de la valoració de mèrits (03/11/2017)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (10/10/2017)
Model de currículum a emplenar (15/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (15/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Rectificació de la convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (30/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals)  (17/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/05/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (20/04/2017)
Instància (06/03/2017)
Anunci i bases de la convocatòria (06/03/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut.

Resultat definitiu de la borsa de treball (08/11/2017)
Resultats definitius de la fase de concurs (08/11/2017)
Resultats provisionals de la fase de concurs (11/10/2017)
Model de currículum a emplenar (13/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (13/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (11/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (26/04/2017)
Modificació del llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (29/03/2017)
Anunci de correcció d’errors materials de les bases de la convocatòria (28/03/2017)
Instància (22/12/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2016)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/12/2016)
Resultats definitius de la valoració dels mèrits (20/12/2016)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (30/11/2016)
Resultats de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (22/11/2016)
Model de currículum a emplenar (28/10/2016)
Sol·licitud de mèrits: valoració de les competències professionals (28/10/2016)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (28/10/2016)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (28/10/2016)
Convocatòria de la prova de català (20/10/2016)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (13/10/2016)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (23/09/2016)
Avís de convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (15/09/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (15/09/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/08/2016)
Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)


>