Certificats sanitaris per a empreses inscrites a l’RSIPAC

Certificats sanitaris per a l’exportació

Les empreses ubicades a Barcelona que vulguin exportar aliments a països de fora de la Unió Europea han de demanar un certificat sanitari d’exportació.
L’expedició d’aquests certificats s’ha de sol·licitar als serveis d’inspecció, que realitzaran els controls sanitaris necessaris.


Altres certificats sanitaris

  • Certificat de lliure venda d’empresa
  • Certificat de lliure venda de producte
  • Certificat de sistema d’autocontrol basat en l’APPCC o guia de pràctiques correctes d’higiene
  • Certificat d’absència de contaminació radiològica ambiental

Aquests tràmits només es poden fer de forma electrònica, a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Per dubtes tecnològics a l’hora de validar i enviar el formulari cal trucar al 012.


Tràmits

Certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Altres certificats sanitaris