Tractament a adolescents i joves

Barcelona disposa de recursos públics d’assessorament i d’atenció a qualsevol tipus de drogodependències (alcohol, cànnabis, cocaïna, etc.) per a adolescents i joves fins a 21 anys i per a les seves famílies. L’accés a aquests serveis pot ser per iniciativa del pròpia adolescent o jove o de la seva família, o bé a través de la derivació de qualsevol professional dels àmbits sanitari, social, educatiu i comunitari.

 

Materials divulgatius

Servei d'Orientació sobre Drogues

Programa d'Atenció a Adolescents. Horta-Guinardó

Materials de suport i referència

Plan Nacional sobre Drogas

Exposició Cannabis, com ho vius?