Qualitat de l’aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Materials divulgatius

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Per què anar en Bicicleta?

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població

Multimèdia

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Informes

Contaminació a Barcelona. Informe núm. 18 (2 de juny de 2020)

Impacte en salut de l'episodi PM10. Desembre 2019

Qualitat de l’aire. Informe 2018