Qualitat de l’aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Materials divulgatius

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Per què anar en Bicicleta?

Multimèdia

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Informes

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior a les escoles de Barcelona

Contaminació atmosfèrica per Ozó

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l'aire