Qualitat de l’aire

La contaminació de l’aire perjudica la salut de la població. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem la qualitat de l’aire a la ciutat a través de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de campanyes de mesurament amb equips mòbils. Informem dels nivells de contaminació i de la seva evolució a la ciutat, i avaluem el compliment de la normativa de qualitat de l’aire i dels valors guia de l’Organització Mundial de la Salut. També estimem l’exposició de la població a la contaminació de l’aire i el seu impacte sobre la salut. Finalment, avaluem l’efecte que tenen programes o intervencions urbanístiques sobre els nivells de contaminació de l’aire.

Dades

Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Materials divulgatius

Recomanacions per reduir la contaminació de l’aire a les escoles.
Informe breu

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

Informes

Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l'aire. 1r informe 2020

Notícies

Pronòstic dels nivells d’ozó a Barcelona

15-05-2024
Salut ambiental
L’ozó (O3) és un contaminant secundari que es forma a partir de reaccions d’altres contaminants, […]

Setmana Sense Soroll 2024

17-04-2024
Entorns, Salut ambiental
Del 22 al 28 d’abril del 2024 se celebra la Setmana Sense Soroll, amb tot […]

Segueix l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

10-04-2024
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir […]