Qui som

Organització i estructura de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

L’ Agència de Salut Pública (ASPB) va començar a funcionar de forma operativa el dia 1 de gener de 2003. L’ Agència és governada per la Junta de govern.
Per al seu funcionament, l’organigrama s’estructura en dos blocs, les direccions sectorials que apleguen les grans branques de producció de serveis de salut pública, i la Direcció de Recursos que agrupa la tecnoestructura, donant suport a la Gerència i a les unitats productives. La seva activitat queda recollida en el catàleg de productes i serveis de l’Agència.
El personal adscrit als serveis de l’Agència es concentra en diverses dependències, i treballa en alguns temes conjuntament amb els districtes.

Junta de govern
Organigrama
Organització
Estatuts

 

Missió, valors i visió de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les persones residents a Barcelona i visitants, mitjançant:

 • El coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que el determinen.
 • El desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la població.
 • La garantia de la prestació de serveis en el terreny de la salut pública, assumint integralment les tasques que se’n derivin per a l’exercici de l’autoritat sanitària a la ciutat.

La gestió de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona es basa en valors:

 • La transparència i la participació.
 • L’ actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.
 • La capacitat de resposta.
 • L’ eficiència en l’ús dels recursos que se li confien.
 • La reflexió sobre la pròpia praxi mitjançant la recerca aplicada.
 • La qualificació i el creixement professional del seu personal.
 • La interacció i la cooperació amb altres institucions i entitats implicades.
 • L’ aspiració a l’equitat, la cohesió social, la inclusió i la convivència.
 • La contribució a un entorn ambiental i social sostenibles.

La visió de futur de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser una organització de referència en la gestió i la innovació en salut pública, amb un lideratge reconegut. Aspira a l’excel·lència en els seus serveis, integrant la bona pràctica en salut pública a través de l’avaluació i la cerca de la qualitat total.

Manual de gestió de l’Agència. 2015
Catàleg de productes i serveis

 

Memòria de l’ASPB 2017

Memòria de l’ASPB 2017

 

Memòries anteriors

Memòria de l’ASPB 2016 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2015 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2014 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2013 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2012 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2011 [PDF]
Memòria de l’ASPB 2010 [PDF]