Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Materials divulgatius

La salut a Barcelona 2019. Informe breu

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

La salut a Barcelona 2017. Informe breu

Informes

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2020

La salut sexual i reproductiva 2019

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2019

Materials de suport i referència

Manual FRESC 2016

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

Manual de l'enquesta de salut 2016, amb la metodologia

Indicadors

Llibre de Mortalitat 2018

InfoABS 2019

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Multimèdia

Vigilància Desigualtats BCN

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?