Introducció

 

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2017

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona

Indicadors

Llibre de Natalitat 2017

Enquesta de salut de Barcelona 2016/17. Resultats detallats

Resultats de l'enquesta de salut 2016/17. Resultats detallats, taules

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Manual de l'enquesta de salut 2016/17, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2011, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2006, amb la metodologia