Introducció

 

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisio de tránsit 1997 - 2016

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

Indicadors

Llibre de Mortalitat 2015

Llibre de Natalitat 2015

InfoABS 2015

Materials divulgatius

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

La població amb dependència a Barcelona. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)