Introducció

 

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Materials divulgatius

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

La salut a Barcelona 2017. Informe breu

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Multimèdia

Enquesta de salut de Barcelona 2016 / Web

Infobarris BCN

InfoDistrictes

Informes

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisions de trànsit. Any 2019

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut. Informe sobre la inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020

Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona, 2017 - 2018

Indicadors

InfoABS 2019

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Llibre de Mortalitat 2017

Materials de suport i referència

Manual FRESC 2016

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

Manual de l'enquesta de salut 2016, amb la metodologia