Informació de privadesa

1. DADES IDENTIFICATIVES.
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (en endavant, ASPB) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona, Pl. Lesseps 1, 08023, titular de la pàgina web: http://www.aspb.cat
Telèfon de contacte: 932 384 545

2. PROTECCIÓ DE DADES. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis o informació que l’usuari pugui sol·licitar a l’ASPB, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s’hagin obtingut del directament de l’interessat, de (v) la procedència i les categories de dades tractades.
Les dades obtingudes en el curs d’una inspecció sanitària oficial estan sotmeses a requisits especials de protecció de dades. Aquí en trobareu informació detallada: www.aspb.cat/dades-caracter-personal-inspeccions

L’ASPB aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariats en un document els tractaments de dades que duu a terme, que es troba aquí: Tractaments de dades personals a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)[PDF]

3. COOKIES: L’ASPB pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.
Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor, on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar el present website no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel website o pel tercer que actuï en el seu nom, sens perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a cadascun dels serveis. La prestació d’aquests serveis, on el registre previ o “login” sigui requerit, és un fet que podria alentir la navegació.
Les cookies utilitzades en aquesta pàgina web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió posterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caràcter personal.

4. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS. L’ASPB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.