Informació de privadesa

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (en endavant, ASPB) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona, Pl. Lesseps 1, 08023, titular de la pàgina web: www.aspb.cat
Telèfon de contacte: 932 384 545

Protecció de dades

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis o informació que l’usuari pugui sol·licitar a l’ASPB, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s’hagin obtingut del directament de l’interessat, de (v) la procedència i les categories de dades tractades.

Les dades obtingudes en el curs d’una inspecció sanitària oficial estan sotmeses a requisits especials de protecció de dades. Aquí en trobareu informació detallada: www.aspb.cat/dades-caracter-personal-inspeccions

L’ASPB aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariats en un document els tractaments de dades que duu a terme, que es troba aquí: Tractaments de dades personals a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)[PDF]

Cookies

Modificacions i actualitzacions

L’ASPB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.