Recursos en salut i prevenció de riscos laborals

Recollim diversos recursos relacionats amb la salut i el treball, com ara propostes de formació, articles científics, informes, vincles a organismes i agents d’interès, guies de pràctica clínica, etc. I també oferim accés a recursos en salut i treball elaborats des de la pròpia Agència de Salut Pública de Barcelona.

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Àmbits de recerca en salut laboral

Treballant per cuidar en un context de crisi: claus sobre l'impacte en la salut dels professionals sanitaris

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis