Introducció

Per assolir un benestar físic, mental i social complet, un individu o grup ha de ser capaç d’identificar i dur a terme les seves aspiracions, satisfer les seves necessitats i canviar d’entorn o adaptar-s’hi. Des d’aquesta perspectiva, la salut és un concepte positiu que posa l’èmfasi en els recursos personals i socials, així com en les capacitats físiques. En aquest sentit, la promoció de la salut pretén facilitar a les persones el control i la millora de la seva salut i els factors que la determinen.

Tot i que amb freqüència la promoció de la salut s’ha identificat exclusivament amb l’educació i el màrqueting social per canviar conductes poc saludables, l’abast és molt més ampli i aborda prerequisits de la salut com els ingressos, l’habitatge, l’accés a una alimentació suficient i equilibrada i les condicions de treball i d’ocupació. Per tant, la promoció de la salut no és només una responsabilitat del sector sanitari, sinó que implica altres sectors.

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Multimèdia

Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Sexe i COVID-19, preguntes i respostes

Materials divulgatius

Bons Profits. La formació de l’alimentació saludable, segura i sostenible a través dels programes educatius a l’escola

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Aliments proteics vegetals

Informes

L’abordatge del tabaquisme a Barcelona des d’una perspectiva de salut pública

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona

Ens Movem. Avaluació de resultats, 2021

Materials de suport i referència

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

El trastorn d’acumulació. Una perspectiva de salut pública

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Notícies sobre "Plans estratègics"

XXIII Setmana Sense Fum del 25 al 31 de maig

16-05-2022
Viure amb salut
Durant la setmana del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum […]

Premi Estrategia NAOS a Menjadors escolars més sans i sostenibles

06-05-2022
Viure amb salut, Entorns
L’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) i el Ministerio de Consumo han atorgat […]

Relacions equitatives i educació emocional a l’escola

11-04-2022
Etapes de la vida, Viure amb salut, Entorns
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ha portat a terme una revisió […]