Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Promoció de l'alimentació saludable i l'activitat física als barris de Barcelona

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2017

Activa't als Parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2017

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Butlletins

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº14

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº13

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº12