Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Materials divulgatius

Turisme i qualitat de vida de les veïnes i veïns del Gòtic: aproximació participativa des de la fotografia

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Multimèdia

Infobarris BCN

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

Diagnòstic de salut ABS 5E

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Butlletins

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº19

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº18

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº17