Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Materials divulgatius

Turisme i qualitat de vida de les veïnes i veïns del Gòtic: aproximació participativa des de la fotografia

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Diagnòstic de salut ABS 5E

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

Promoció de l'alimentació saludable i l'activitat física als barris de Barcelona

Indicadors

Infobarris BCN

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Butlletins

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº17

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº16

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº15