Introducció

L’ abús de drogues és una de les principals patologies de salut mental i afecta la convivència. Per actuar sobre aquest problema de salut pública, l’any 1988 l’Ajuntament va posar en funcionament el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona, que gestionem des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). El Pla, que va permetre fer confluir les diferents intervencions que es realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç i abordar el problema des d’una perspectiva global de ciutat, s’avalua i actualitza periòdicament.

A més de participar en activitats transversals i de coordinació amb altres estructures, a l’Agència coordinem els recursos assistencials de finançament públic a la ciutat i gestionem els de titularitat municipal.

Materials divulgatius

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues? 2017-2020

Centres de Drogodependències

Pla d'Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

Informes

El joc d’apostes i els danys associats. Marc conceptual

Joc d’apostes, videojocs i internet: trastorns i ús excessiu

Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona

Materials de suport i referència

PIX programa per a farmàcies 2018

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Guia material audiovisual

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Plans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20

Avaluació del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa