Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Dades

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

Multimèdia

 La legionel·losi

Prevenció de la legionel·la en instal·lacions

Tatuatges i pírcings. Si te'ls fas, evita riscos!

Materials divulgatius

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Informes

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l'aire. 1r informe 2020

Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Pírcing

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Sessions científiques

23/03/2021. Soroll i impacte a la salut

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

19/06/2018 Legionel·la pneumophila: vigilància i control

Notícies

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

12-01-2023
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe Canvi climàtic i salut a […]

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2021

25-11-2022
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire […]

Pronòstic dels nivells d’ozó a Barcelona per al cap de setmana

09-09-2022
Salut ambiental
L’ozó (O3) és un contaminant secundari que es forma a partir de reaccions d’altres contaminants, […]