Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Dades

Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Multimèdia

Biocides

Desinfeccions professionals

Què han de complir les empreses inscrites en el ROESP?

Materials divulgatius

Quina informació t'han de donar en un servei amb biocides?

Qualitat de l’aigua de l’aixeta

Recomanacions per reduir la contaminació de l’aire a les escoles.
Informe breu

Informes

Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Materials de suport i referència

Model de Llibre Oficial de Moviments Biocides (LOMB)

Sessions científiques

21/06/2022- Canvi climàtic i salut

23/03/2021. Soroll i impacte a la salut

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Notícies

Setmana Sense Soroll 2024

17-04-2024
Entorns, Salut ambiental
Del 22 al 28 d’abril del 2024 se celebra la Setmana Sense Soroll, amb tot […]

Segueix l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

10-04-2024
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir […]

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2022

03-10-2023
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire […]