Introducció

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Materials divulgatius

Per què anar en Bicicleta?

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població

Els contaminants de l'aire dins el nostre cos

Multimèdia

Tatuatges i pírcings. Si te'ls fas, evita riscos!

Establiments autoritzats per tatuatges, pírcing i micropigmentació

Informes

Qualitat de l'aire. Informe 2017

Informe de la qualitat sanitària de l’aigua de bany de les platges de Barcelona 2017

Impacte en salut de l'episodi PM10. 25 Abril 18

Materials de suport i referència

Model de Memòria de l'establiment

Model de consentiment informat Tatuatges

Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació