Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Dades

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

Establiments autoritzats per tatuatges, pírcing i micropigmentació

Multimèdia

Biocides

Desinfeccions professionals

Què han de complir les empreses inscrites en el ROESP?

Materials divulgatius

Qualitat de l’aigua de l’aixeta

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Informes

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l'aire. 1r informe 2020

Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Pírcing

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Sessions científiques

21/06/2022- Canvi climàtic i salut

23/03/2021. Soroll i impacte a la salut

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Notícies

Com ens afecta la situació de sequera de Barcelona?

16-05-2023
Salut ambiental
Barcelona, com altres municipis d’arreu de Catalunya, es troba actualment en la fase d’excepcionalitat per […]

Saps quina és la qualitat de l’aigua de l’aixeta que beus?

21-03-2023
Aigua de consum, Salut ambiental
Beure aigua de l’aixeta és una acció saludable i sostenible. Tanmateix, alguns elements de la […]

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

12-01-2023
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe Canvi climàtic i salut a […]