Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Dades

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

Multimèdia

Biocides

Desinfeccions professionals

Què han de complir les empreses inscrites en el ROESP?

Materials divulgatius

Qualitat de l’aigua de l’aixeta

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Informes

Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Sessions científiques

21/06/2022- Canvi climàtic i salut

23/03/2021. Soroll i impacte a la salut

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Notícies

Pronòstic dels nivells d’ozó a Barcelona

01-09-2023
Salut ambiental
L’ozó (O3) és un contaminant secundari que es forma a partir de reaccions d’altres contaminants, […]

Temperatures elevades i calor, com ens protegim?

22-06-2023
Salut ambiental
La calor excessiva i sostinguda té un efecte directe sobre la nostra salut, ja que […]

Com ens afecta la situació de sequera de Barcelona?

16-05-2023
Salut ambiental
Barcelona, com altres municipis d’arreu de Catalunya, es troba actualment en la fase d’excepcionalitat per […]