Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ens ocupem que el treball sigui una font de salut per a la ciutadania. Identifiquem les condicions de treball que poden desencadenar problemes de salut i proposem millores per prevenir-los. Per això assessorem i formem els professionals sanitaris, gestionem el sistema d’informació en salut laboral de Barcelona i treballem en la promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals, sobretot els relacionats amb l’entorn psicosocial. A més, a través de la recerca contribuïm al coneixement sobre la relació entre treball i salut.

Les nostres actuacions parteixen d’un abordatge ampli del treball: tenim en compte els riscos laborals del treball remunerat, considerem el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i també incorporem el treball domèstic i familiar al nostre àmbit d’actuació.

A l’ASPB gestionem la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, que forma part de la xarxa d’unitats de salut laboral de Catalunya.

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 113

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 112

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 111

Multimèdia

Informació COVID-19 per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Materials de suport i referència

Recomanacions per a la notificació de malalties relacionades amb el treball

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Materials divulgatius

Incapacitats temporals. Document informatiu

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Informatiu Nº 1 de l'Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020

Estudi de la notificació de trastorns de salut mental relacionats amb el treball a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Prevenció de riscos psicocials en les empreses de Barcelona

Notícies

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 113

04-05-2023
Salut i treball
S’ha publicat el nº 113 del Treball al CAP el qual mostra dades sobre els casos […]

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 112

14-12-2022
Salut i treball
S’ha publicat el nº 112 del Treball al CAP. Aquest nou número del butlletí mostra […]

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 111

03-10-2022
Salut i treball
En aquest nou número del butlletí hi podreu trobar dades sobre els casos notificats al […]