Instal·lacions amb risc de dispersió de la legionel·la

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental que es transmet per inhalació d’aerosols que contenen el bacteri legionel·la. Aquest bacteri, que viu a les aigües superficials naturals (rius i llacs), pot introduir-se, a través de la xarxa de distribució urbana, en els sistemes artificials que funcionen amb aigua i trobar condicions favorables per multiplicar-se i propagar-se. Perquè una instal·lació sigui una font d’infecció cal que propiciï la multiplicació del bacteri i generi aerosols a l’ambient.

La legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria que pot originar brots en la població. Per aquesta raó i amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania de Barcelona, el Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental (SEQUIA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigila i controla sanitàriament les instal·lacions d’aigua de la ciutat que poden dispersar la legionel·la.

Tràmits

Tràmit notificació de torres de refrigeració (TR) i condensadors evaporatius (CE)

Multimèdia

 La legionel·losi

Prevenció de la legionel·la en instal·lacions

Materials divulgatius

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Prevenció i control de la legionel·losi en torres de refrigeració i condensadors evaporatius per la COVID-19

Recomanacions sanitàries en hotels i centres esportius per la COVID-19

Notícies

Saps quina és la qualitat de l’aigua de l’aixeta que beus?

21-03-2023
Aigua de consum, Salut ambiental
Beure aigua de l’aixeta és una acció saludable i sostenible. Tanmateix, alguns elements de la […]

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

12-01-2023
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe Canvi climàtic i salut a […]

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2021

25-11-2022
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire […]