Instal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia que es transmet per inhalació dels aerosols que contenen legionel·la, un bacteri que viu a les aigües superficials naturals i pot colonitzar els sistemes d’abastament urbans i arribar a les instal·lacions. Perquè una instal·lació pugui ser una font d’infecció cal que propiciï la multiplicació del bacteri i generi aerosols. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de la ciutat que poden dispersar la legionel·la (torres de refrigeració, sistemes d’aigua calenta sanitària, jacuzzis, etc.), i investiguem les fonts ambientals quan es detecten casos o brots de la malaltia.

Tràmits

Notificació d’alta o baixa de torres de refrigeració

Materials divulgatius

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Prevenció i control de la legionel·losi en torres de refrigeració i condensadors evaporatius per la COVID-19

Prevenció de la legionel·losi en nebulitzadors alimentaris