Adolescència

L’adolescència és una etapa de canvis en la qual se solen adoptar conductes de risc –com ara el consum de substàncies addictives– que poden afectar el desenvolupament posterior de la persona. La influència de l’entorn familiar, el barri i l’escola és determinant per a la salut en aquesta etapa vital i també per a la salut futura. Per això són importants les intervencions en aquests tres entorns.

Dades

Factors de Risc en Estudiants de Secundària

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2016

Informes

Pantalles i salut emocional en adolescents de Barcelona

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2018-2019

Notícies

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

03-05-2022
Etapes de la vida, Adultesa
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe d’avaluació dels indicadors obtinguts al […]

Relacions equitatives i educació emocional a l’escola

11-04-2022
Etapes de la vida, Viure amb salut, Entorns
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ha portat a terme una revisió […]

Avaluació de resultats del programa Ens Movem

12-11-2021
Etapes de la vida, Viure amb salut, Entorns
En aquest informe es presenten els resultats de l’avaluació del programa Ens Movem, que duu […]