Adolescència

L’adolescència és una etapa de canvis en la qual se solen adoptar conductes de risc –com ara el consum de substàncies addictives– que poden afectar el desenvolupament posterior de la persona. La influència de l’entorn familiar, el barri i l’escola és determinant per a la salut en aquesta etapa vital i també per a la salut futura. Per això són importants les intervencions en aquests tres entorns.

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Programa de desenvolupament d'habilitats parentals_informe

Promoció de la salut a l'adolescència a través de l'activitat física

Informes

Pantalles i salut emocional en adolescents de Barcelona

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2018-2019

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Programes

PASE.BCN. Informació del programa

CANVIS. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa