Sexualitat i afectivitat

Hem d’entendre la salut sexual com un estat de benestar físic, emocional, mental i social, i no merament com l’absència d’una malaltia o disfunció, relacionat amb la sexualitat. La salut sexual requereix una aproximació positiva i respectuosa a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de pressió, discriminació i violència.

Materials divulgatius

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Programes

PARLEM-NE, NO ET TALLIS. Informació del programa

SIRIAN. Informació del programa

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Informes

Programa ‘Parlem-ne; no et tallis!’ Valoració de l’actualització dels programes PRESSEC i Parlem Clar. Informe de resultats curs 2010-11