Canvi climàtic

Les conseqüències del canvi climàtic són cada cop més evidents i mostren la important interdependència entre el benestar de les persones i dels ecosistemes. El canvi climàtic es considera l’amenaça més gran per a la salut d’aquest segle. Al mateix temps, l’actual situació d’emergència climàtica exigeix transformacions profundes dels actuals models de consum, energètic, de mobilitat, agroalimentari i sociocultural, entre d’altres. Aquests canvis urgents suposen també una oportunitat sense precedents per redefinir els principals determinants socials i ambientals de la salut.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona estudia i fa el seguiment dels impactes del canvi climàtic sobre la salut i els seus determinants. També promou polítiques, programes i intervencions de mitigació i adaptació al canvi climàtic justes i saludables i n’avalua els seus efectes sobre la salut i el benestar de la població.

Dades

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Informes

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Planning for climate change workshop: final report

Notícies

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2022

03-10-2023
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire […]

Temperatures elevades i calor, com ens protegim?

22-06-2023
Salut ambiental
La calor excessiva i sostinguda té un efecte directe sobre la nostra salut, ja que […]

Saps quina és la qualitat de l’aigua de l’aixeta que beus?

21-03-2023
Aigua de consum, Salut ambiental
Beure aigua de l’aixeta és una acció saludable i sostenible. Tanmateix, alguns elements de la […]