Sistema d’informació sobre drogues

El Sistema d’informació sobre drogues de Barcelona (SIDB) està format per un conjunt d’indicadors relacionats amb el consum de drogues a la ciutat de Barcelona (tractament, urgències, mortalitat, etc.) que s’utilitzen per avaluar les polítiques de la ciutat en aquest àmbit. A continuació trobareu diferents informes que contenen aquests indicadors amb l’objectiu de monitoritzar el consum de drogues i els seus efectes a la ciutat de Barcelona.

Informes

Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011

Observatori 2009. Annex

Observatori 2009. Observatori de nous consums de drogues en l'àmbit juvenil

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues