Informació sobre altres riscos ambientals

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) revisem l’estat del coneixement de l’impacte en salut d’altres riscos ambientals que preocupen a la ciutadania i sobre els que no hem desenvolupat programes específics. Per als temes amb més demanda disposem de publicacions divulgatives que actualitzem periòdicament.

Materials divulgatius

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Informes

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Planning for climate change workshop: final report

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella