Informació sobre altres riscos ambientals

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona revisem l’estat del coneixement de l’impacte en salut d’altres riscos ambientals que preocupen a la ciutadania i sobre els que no hem desenvolupat programes específics. Per als temes amb més demanda disposem de publicacions divulgatives que actualitzem periòdicament.

Materials divulgatius

Amiant i salut

Antenes de telefonia mòbil i salut

Informes

Planning for climate change workshop: final report

Efectes en la salut dels camps electromagnètics. Barcelona 2019