Introducció

La reflexió sobre la nostra praxi mitjançant la recerca aplicada, la transferència del coneixement i la formació de professionals són valors propis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Per això, integrem el concepte de “bona pràctica” en salut pública a través de la promoció de l’acció basada en l’evidència i l’avaluació, així com la recerca i la formació. Generem coneixement i contribuïm a la millora de la salut de la població, servint-nos de la connexió establerta entre l’activitat en salut pública i la recerca i la docència. I ho fem a través dels diferents grups de recerca existents i un nombre important de projectes de recerca, nacionals i internacionals, que donen lloc a publicacions científiques. També participem en diversos graus i postgraus en salut pública i ciències de la salut, i acollim nombroses persones en formació, moltes de les quals estan lligades a la recerca.

Informes

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2019-2020

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2015-2018

Memòria 2019

Sessions científiques

18/01/2022. Intervencions relacionades amb la COVID-19

16/11/2021. Actualitat i reptes de les enquestes de salut

19/10/2021. Habitatge cooperatiu