La salut a Barcelona

Salut a Barcelona

La Salut a Barcelona recull els informes útils per l’anàlisi i la planificació –des de la perspectiva del context físic i socioeconòmic– que descriuen la situació i l’evolució dels principals indicadors de salut de la població barcelonina. El fet d’utilitzar la matriu Urban HEART (Urban Health Equity Assessment and Response Tool) Barcelona, una eina d’anàlisi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), permet analitzar les desigualtats entre barris dels indicadors de salut i dels seus determinants.

Materials divulgatius

La salut a Barcelona 2019. Informe breu

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

La salut a Barcelona 2017. Informe breu

Informes

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2020

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2019

Sistematització del benchmarking en salut pública

Indicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Informe sobre l'estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2015

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Multimèdia

Vigilància Desigualtats BCN

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

Observatori de Salut i Impacte de Polítiques