Projectes de recerca

Fem recerca de manera transversal, incorporant perfils tècnics complementaris que ens permeten ampliar l’abordatge multidisciplinari de la recerca en salut pública. Aquesta col·laboració, que va més enllà dels àmbits organitzatius formals, ens permet cada any liderar i participar en diferents projectes competitius tant d’àmbit nacional com europeu.

 

Logo POIBA
Projectes cofinançats per
‘Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)’
 

 

 

Informes

Las desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas