Ciutat

La salut de la ciutadania depèn en bona part de les condicions de vida i de treball. Els determinants de les desigualtats en salut en l’àmbit de la ciutat inclouen aspectes de governança urbana, context físic –tant natural com construït–, context socioeconòmic i entorns. La governança urbana està estretament lligada a la salut a través de la seva capacitat de proporcionar a la ciutadania les oportunitats per millorar les seves condicions socials i econòmiques.

Informes

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

Intervencions de promoció de la salut

Pla de salut comunitària i promoció de la salut de Barcelona

Multimèdia

Observatori de Salut i Impacte de Polítiques