Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents:

• Vigilància i control de múrids i artròpodes a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
• Control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
• Vigilància i control de mosquits
• Vigilància de plagues en arxius municipals
• Vigilància i control de plagues en mercats municipals

En aquests programes de vigilància i control de plagues emprem una metodologia que es fonamenta en el concepte del control integrat.

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic, i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Dades

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2023

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2022

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2021

Materials divulgatius

Rates i ratolins, què cal saber-ne?
Programa de vigilància i control de múrids

Rates i ratolins, què cal saber? (infografia)

Programa de vigilància i control de paneroles, tot el que cal saber

Materials de suport i referència

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

Notícies

Barcelona intensifica las labores de vigilancia y control de mosquitos

30-05-2024
Plagues urbanes
La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) identifica cada año los espacios públicos de […]

L’ASPB fa prevenció del mosquit tigre a propietat privada

14-09-2023
Plagues urbanes
L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha posat en marxa la campanya “A casa teva: […]

Barcelona intensifica la vigilància de mosquits en 82 zones de risc i amplia la protecció dels col·lectius més vulnerables

20-07-2022
Plagues urbanes
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) identifica cada any els espais públics de la […]