Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents:

• Vigilància i control de múrids i artròpodes a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
• Control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
• Vigilància i control de mosquits
• Vigilància de plagues en arxius municipals
• Vigilància i control de plagues en mercats municipals

En aquests programes de vigilància i control de plagues emprem una metodologia que es fonamenta en el concepte del control integrat.

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic, i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Multimèdia

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2020

Materials divulgatius

Programa de vigilància i control de paneroles, tot el que cal saber

Activitat del mosquit tigre a Barcelona. Mapa 2019-2020

Materials de suport i referència

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

Notícies sobre "Materials divulgatius"

Estudien el paper dels gavians en la dispersió d’espècies de plantes entre zones verdes a la ciutat

08-02-2022
Plagues urbanes
Un equip científic internacional ha investigat com els gavians són capaços de dispersar llavors a […]

Una modificació dels embornals sorrencs elimina punts de cria de mosquit a Barcelona

27-10-2021
Plagues urbanes
A Barcelona un dels principals focus de proliferació de mosquits a la via pública són […]

Primer mapa de risc de trobar-se un mosquit tigre a Barcelona

30-09-2021
Plagues urbanes
L’equip del projecte de recerca #MosquitoAlertBCN ha desenvolupat el primer mapa de risc diari de […]