Àrea clients

Àrea destinada a clients del Laboratori

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line dels resultats analítics. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Gestió de la Qualitat .

Si voleu posar-vos en contacte amb el Laboratori per demanar algun dels seus serveis, consulteu la localització, el correu electrònic i els telèfons de contacte, així com les hores d’atenció al client, la informació sobre el cost de les analítiques, les condicions apropiades per a l’enviament de les mostres a analitzar, el temps que es triga a obtenir els resultats i com s’interpreten.

Organització Laboratori

Direcció
correu electrònic: lab@aspb.cat
tel. 93 443 94 01

Servei d’Administració i Logística
correu electrònic: seal@aspb.cat
tel. 93 443 94 09

Servei de Gestió de la Qualitat
tel. 93 443 94 15

Servei de Microbiologia
tel. 93 443 94 13

Servei de Química
tel. 93 443 94 03

L’ horari de recepció de mostres del Laboratori és de dilluns a dijous, de 8 a 17 hores, i els divendres, de 8 a 15 hores. El mes d’agost, l’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Administració i Logística del Laboratori, seal@aspb.cat.

Informes

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2021

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2018