Habitatge

L’evidència científica demostra que les condicions de l’habitatge poden repercutir sobre la salut física i mental de les persones. Aquesta relació s’explica per 4 aspectes que interactuen entre ells. Un és les condicions físiques de l’habitatge i l’amuntegament, que s’explica en aquest apartat. Els altres 3 aspectes són l’accessibilitat econòmica de l’habitatge i la seguretat en la tinença (explicat a un altre apartat d’aquest informe) i les característiques físiques i socials del barri on està localitzat l’habitatge.  

Materials divulgatius

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Informes

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut. Informe sobre la inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.