Habitatge

L’evidència científica demostra que les condicions de l’habitatge poden repercutir sobre la salut física i mental de les persones. Aquesta relació entre habitatge i salut s’explica per diferents aspectes que interactuen entre ells: l’accessibilitat econòmica de l’habitatge, la seguretat en la tinença, les condicions físiques de l’habitatge i l’amuntegament, i les característiques físiques i socials del barri on està localitzat l’habitatge.  

Materials divulgatius

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Turisme i qualitat de vida de les veïnes i veïns del Gòtic: aproximació participativa des de la fotografia

Informes

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut. Informe sobre la inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

Grup d’Habitatge i Salut. Memòria d’activitat 2016-2019