Habitatge

L’evidència científica demostra que les condicions de l’habitatge poden repercutir sobre la salut física i mental de les persones. Aquesta relació entre habitatge i salut s’explica per diferents aspectes que interactuen entre ells: l’accessibilitat econòmica de l’habitatge, la seguretat en la tinença, el vincle emocional amb l’habitatge, les condicions físiques de l’habitatge, l’amuntegament, i les característiques físiques i socials del barri on està localitzat l’habitatge.

Les principals línies de treball del Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són la inseguretat residencial, la pobresa energètica, l’habitatge cooperatiu i la gentrificació i turistificació. Per a més informació, es pot consultar la memòria d’activitats del Grup [PDF]

Materials divulgatius

La inseguretat residencial i salut. Infografia

Inseguretat residencial i salut

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Informes

Estat de l'exclusió residencial: impactes de la llei 24/2015 i altres mesures de resposta

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

Plans estratègics

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

Notícies

Premi Estrategia NAOS a Menjadors escolars més sans i sostenibles

28-11-2022
Viure amb salut, Entorns
L’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) i el Ministerio de Consumo han atorgat […]

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº27

08-11-2022
Barris, Entorns
S’ha publicat el butlletí número 27 de Barcelona Salut als Barris durant aquest més d’octubre […]

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona.
Curs 2020-21

20-10-2022
Entorns
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dissenya i ofereix gratuïtament a tots els centres […]