Habitatge

L’evidència científica demostra que les condicions de l’habitatge poden repercutir sobre la salut física i mental de les persones. Aquesta relació entre habitatge i salut s’explica per diferents aspectes que interactuen entre ells: l’accessibilitat econòmica de l’habitatge, la seguretat en la tinença, el vincle emocional amb l’habitatge, les condicions físiques de l’habitatge, l’amuntegament, i les característiques físiques i socials del barri on està localitzat l’habitatge.

Les principals línies de treball del Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són la inseguretat residencial, la pobresa energètica, l’habitatge cooperatiu i la gentrificació i turistificació. Per a més informació, es pot consultar la memòria d’activitats del Grup [PDF]

Materials divulgatius

La inseguretat residencial i salut. Infografia

Inseguretat residencial i salut

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Informes

Estat de l'exclusió residencial: impactes de la llei 24/2015 i altres mesures de resposta

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

Plans estratègics

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

Notícies

L’avaluació de “Protegim les escoles” mostra beneficis per la comunitat educativa

31-03-2023
Entorns
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha avaluat l’impacte de la transformació dels entorns […]

Trobada de salut comunitària

27-03-2023
Barris, Entorns
El programa de salut comunitària Barcelona Salut als Barris (BSaB), coordinat per l’Agència de Salut Pública […]

Avaluació dels menús escolars durant el curs 2021-2022

24-03-2023
Entorns
L’ASPB avalua els menús de les escoles d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat […]